I Don't Need Society


Your numbers up you have to go
The system say's "I told you so"
Stocked in a train like a truckload of cattle
Sent off to slaughter in a useless battle
Thousands of us sent off to die
Never really knowing why
Fuck the system they can have me
I don't need society
I don't need society

Before you know it you're in he corp
Grab your gear boy you're off to war
Stocked in a train like a truckload of cattle
Sent off to slaughter in a useless battle
Thousands of us sent off to die
Never really knowing why
Fuck the system they can have me
I don't need society
I don't need society

You were an apple pie clone living at home
Never straying to far from your phone
Now son make it through enemy lines
You must hurry there's not much time
Made it sir They're gonna drop the bom
No time to evacuate, they'll call our moms
Fuck the system, they can't have me
I don't need society
I don't need societyCaptcha
Piosenkę D.R.I. I Don't Need Society przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Don't Need Society, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Don't Need Society. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę D.R.I. I Don't Need Society w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.