Dance the night away


Hey girl I can feel your heart
We had something goin' on right from the start
When I look at you I just feel so good
Hear the music breakin' up the ground
Can you feel it I just love the sound
And I'm lettin' go just like I should
There's something goin' on that's so hard to describe
Well, I can dance the night away
There's nothin' else that I want to d
O I can dance the night away
There's no one else that I want but you
Tomorrow never gets in my way
When I feel like dancin' night and day
I just want to get up and never ever get down
Seems to me I won't get old
And my heart will never ever get cold
It's so hard to feel bad when you're aroundCaptcha
Piosenkę Europe Dance the night away przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dance the night away, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dance the night away. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Europe Dance the night away w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.