Overflowing Senses


Too many puzzles; thousands of fragments
My broken wings; overflowing senses
Tonight I'll take a breath of life
Before the sunrise burns my soul away
Frozen facial expressions
But I can hear my blood flow
Bound hands; I'll never forget
(I broke the chains I wore
But all) The pain and suffering remains
No room for peace on my final journey
Frozen facial expressions
But I can hear my blood flow
Bound hands; I'll never forget
(My hands are shaking, my body's filled with adrenalin; the rain is
Hitting my body)
Inside of me I'm free for hours; is this reality or just a dreamCaptcha
Piosenkę Fall Of Serenity Overflowing Senses przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Overflowing Senses, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Overflowing Senses. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fall Of Serenity Overflowing Senses w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.