Twin Curse


We're coming straight forward
No-one can ever retard
Stepping closer- Moving further
Inside a fire resurrecting
A blind mirror's reflection
Falling deeper- Smashing harder
We're born as one to die alone
Rotten memories of a fight
Against a force that lives inside
We're hunting the hunter
Damned & forgotten
Desperately running
Exhausting till deathCaptcha
Piosenkę Fall Of Serenity Twin Curse przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Twin Curse, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Twin Curse. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fall Of Serenity Twin Curse w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.