Morning Sky


Don't hide your heart behind the wall
Don't walk alone in grey and dark nights
Look to the sky and you'll be allright
There is a sun for you to shine
Lookat yourself, what do you see?
A childhood fear to be alone, maybe a heart
Without a home, but someone's waiting there for you

Morning sky let me touch your golden sunlight
Let me dream away the dark night, let me ride
Your silver cloud, morningsky promise me you
Live tomorrow push away my pain and sorrow
In God's golden morning sky

Be like a river wide and strong, don't be afraid
To trust a friend, so let your life be like a song
Sing with a feeling in your heart

Morning sky let me touch golden sunlightCaptcha
Piosenkę George Baker Morning Sky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Morning Sky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Morning Sky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę George Baker Morning Sky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.