If I'm Wrong


Virginity, divinity is choking my affinity to laugh
Out loud
Virtually integrity I take myself so seriously, a bath
Is what I need
Apathy, usually strangles my ability to cry
Do you know why?
Ignorantly courageously, ignoring lack of chemistry
To try
To live again
Why does it seem
This is a dream
Who do I fight
Cause if im wrong the song wont come out right
So evilly
The enemy
Tempts me with civility not fair
What a dirty trick
Teases me pleases me heterosexuality is where
I lose myself
Magically tragically it's only heart felt honesty for me but im trying to lie Gracefully tastefully, pursuing acts of tragedy you see… I'm not that great
If im wrong the sun comes out at nightCaptcha
Piosenkę Flying Blind If I'm Wrong przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If I'm Wrong, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If I'm Wrong. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flying Blind If I'm Wrong w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.