Smoke Screen


Have you seen my girl?
She's the one with the curly hair
She was sitting just right over there
Now she's nowhere to be found
I think she's mad at me
I don't know why
Maybe 'cause i made her cry
When i told i was down

She only likes me when I'm high
She's always trying to get me stoned
She wants to see me in her sky
She has to have me there alone
She's got me on my knees
Begging' baby, baby please
Don't hurt me no
Don't hurt me so

As a gentle man
I do everything i can to be
A law-abiding kind of energy
Yet stimulating all the while
But when she comes around
I don't know why
I always go to ******* far
And end up puking
On the bathroom tile
OH MY!

She only likes me when I'm high
She's always trying to get me stoned
She wants to see me in her sky
She has to have me there alone
She's got me on my knees
Begging' baby, baby please
Don't hurt me no
Don't hurt me so

When she comes around
I don't know why
I always let her drag me down
But can i leave it all behind

She only likes me when I'm high
She's always trying to get me stoned
She wants to see me in her sky
She has to have me there alone
She's got me on my knees
Begging' baby, baby please
Don't hurt me no
Don't hurt me so

She's tracking
She tracks me down
She's bound
To track me down

(keep repeating)Captcha
Piosenkę Flying Blind Smoke Screen przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Smoke Screen, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Smoke Screen. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flying Blind Smoke Screen w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.