Interesting Man


No One will fully understand what is really going through my head
Not you"¦ not even me
Everyone tries to criticize and tell me what's up don't they realize? I don't need therapy I kinda like the way I am Makes me an Interesting Man
Cause I don't have to explain my ways My state of mind gets me through my days So don't tell me where my conscience lays I don't need it And I just don't care
I'm tired of hearing authority"¦ always screaming and coming down on me Go away"¦ don't cross the line Just turn around and take care of yourself Put your thoughts and your theories upon the shelf I'm OK"¦ I'm feeling fine I kinda like the way I am Makes me an interesting man
Cause I don't have to explain my ways My state of mind gets me through my days So don't tell me where my conscience lays I don't need it And I just don't care
Don't care what you say"¦ there's no way to change my mindCaptcha
Piosenkę Flying Blind Interesting Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Interesting Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Interesting Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flying Blind Interesting Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.