That Was Yesterday


I thought I knew you well, but all this time I could never tell
I let you get away, haunts me every night and every day
You were the only one, the only friend I counted on
How could I watch you walk away, I'd give anything to have you here today
But now I stand alone with my pride, and dream that you're still by my side
But that was yesterday, I had the world in my hands
But it's not the end of my world, just a slight change of plans
That was yesterday, but today life goes on
No more hiding in yesterday, 'cause yesterday's gone
Love, my love I gave it all, thought I saw the light, when I heard you call
Life that we both could share has deserted me, left me in despair
But now I stand alone with my pride
Fighting back the tears I never let myself cry
But that was yesterday, love was torn from my hands
But it's not the end of my world, just a little hard to understand
That was yesterday, but today life goes on
You won't find me in yesterday's world, now yesterday's gone
Goodbye yesterday, now it's over and done
Still I hope somewhere deep in your heart, yesterday will live onCaptcha
Piosenkę Foreigner That Was Yesterday przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke That Was Yesterday, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki That Was Yesterday. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Foreigner That Was Yesterday w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.