Waiting For A Girl Like You


So long, I've been looking too hard, I've been waiting too long
Sometimes I don't know what I will find, I only know it's a matter of
time
When you love someone, when you love someone
It feels so right, so warm and true, I need to know if you feel it too
Maybe I'm wrong, won't you tell me if I'm coming on too strong
This heart of mine has been hurt before, this time I wanna be sure
I've been waiting for a girl like you to come into my life
I've been waiting for a girl like you, your loving will survive
I've been waiting for someone new to make me feel alive
Yeah, waiting for a girl like you to come into my life
You're so good, when we make love it's understood
It's more than a touch or a word can say
Only in dreams could it be this way
When you love someone, yeah, really love someone
Now I know it's right, from the moment I wake up till deep in the night
There's nowhere on earth that I'd rather be than holding you tenderly
I've been waiting for a girl like you to come into my life
I've been waiting for a girl like you, your loving will survive
I've been waiting for someone new to make me feel alive
Yeah, waiting for a girl like you to come into my life
I've been waiting, waiting for you, ooh, I've been waiting
I've been waiting
(I've been waiting for a girl like you, I've been waiting)
Won't you come into my life?Captcha
Piosenkę Foreigner Waiting For A Girl Like You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Waiting For A Girl Like You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Waiting For A Girl Like You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Foreigner Waiting For A Girl Like You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.