Move Over


From the Album:
* Lovesweat

You say that it's over baby
You say that it's over now
But still you hang around me, come on
Won't you move over
You know that I need a woman
You know that I need a girl
But when I ask you to, you just tell me
Leave me be again
Please don't you do it to me babe, no
Please don't you do it to me babe
You can take this love I offer, or let me be
I ain't quite ready for walkin', no no no
I ain't quite ready for walkin'
What's a poor boy gonna do without
Without, this thing I'm in
Yeah, make up your mind
Darlin' you're playin' with me
Make up your mind
Darlin' you're playin' the fool
no need to play with me, lovin' woman
I said, let me honey, let me be
Honey let me be
I want you to let me be
Honey you're teasing me
girl you're playin' with my haert, babe
I believe you're toying
with my affections honey
I can't take it no more
And further more, I don't intend toCaptcha
Liedje Golden Earrings Move Over is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Move Overmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Golden Earrings Move Over downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Move Over in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.