Steps


When I beat my head against the wall of convention
the blood I taste is everyone's
I fought a battle thought unpopular
for stakes nobody seems to see
nobody sees but me

one step forward
two steps back
come on and try me

my pain is the pain of children
my heart is burning with their shame
when mother cries all day
I'll wipe those tears away
you can't grow up healthy in a house of

for every father holding back the angry fire until five
when it festers on the drive
his boss has shamed him to tears
he should "take it like a man" but he never had a man to tell himCaptcha
Piosenkę Good Riddance Steps przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Steps, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Steps. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Good Riddance Steps w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.