60 Steps


[based on "60 Steps" by Carlos Santana]

The man of the struggle,
In his search for solace,
He tries to focus on
and rest in the eye of the storm

He sees no future for himself,
only an endless, empty present,
Which induces him to cry -
to cry out indignantly

about his terrible loneliness,
about the cruelty of people
He cannot understand -
and tries to find shadows to hide his face

Sister memory is ever present with him, torturing him with the past
He calls to mind the best moments of his pleasant life

The horror of such a place
There seems to be no hope,
The pain of losing everything he loves
no death that could relieve his suffering -
Nothing could relieve his suffering

The man of the struggle,
In his search for solace,
He tries to focus on
and rest in the eye of the storm

He sees no future for himself,
only an endless, empty present,
Which induces him to cry -
to cry out indignantly

about his terrible loneliness,
about the cruelty of people
He cannot understand -
and soon his journey will reach the end!Captcha
Piosenkę Anasarca 60 Steps przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 60 Steps, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 60 Steps. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca 60 Steps w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.