Diplomatic Immunity


You get away with murder
Self-righteous in a foriegn land
It must be quite an intense feeling
To have an entire nation in the palm of your hand
Your rights are so wrong
An insult to every citizen
We're all subject to this injustice
Your immunity must meet its end!

If you're to live here, you can't live above the law
Doesn't that make sense?!
Yet you do, what good then is democracy for
If we're not all equal?!

Yeah, I know you only work here
But I know what your job entails
Go maintain relations from your homeland
Just use a phone or try the mail!
Get out of our hair!Captcha
Piosenkę Hades Diplomatic Immunity przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Diplomatic Immunity, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Diplomatic Immunity. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hades Diplomatic Immunity w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.