The Spirit of an Ancient Past


the mist of blue frost
falls the proud valleys of the north
an iceage of terror
as silent as snow hides the hills
in this frozen land I ride
as the northern light guides my way
a blackwind I am
a shadow of war and lust

this path, whom for me is the chosen
forbidden for mortals to see

the night is filled
with diabolical summoning winds
the moon is burning
like an eye glearing of demonic hate
watch me as I choose my trail
this journey is forever

the spirit of gods and goddess I am
forgotten at the birth of new times
a reflection of an ancient past
waiting in a lost realm of ice
for the rising of a forever pagan ageCaptcha
Piosenkę Hades The Spirit of an Ancient Past przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Spirit of an Ancient Past, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Spirit of an Ancient Past. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hades The Spirit of an Ancient Past w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.