Ennui On The Mountain


(Daryl Hall/John Oates)

We don't need a whole lot of money
We don't need a Cadillac car
What we need is a mountain in Montana
A thousand acre world for the roadies and the girls
But you need a whole lot of money
Lots of loot, to tell you the troot'
Oh, we know what's good but we love what's bad
And it'd be ennui on the mountain anyway
Oh I don't know if it's high or low
But it's round and round and round and round we go
I don't know what I need

Everyday we try to get higher
Any way to the dream at the end
AM airplay and a golden concept album
So they pay for what you say
And they hang on every word
You and me are just Ponce de Leon-y
Looking for something we ain't never gonna find
Oh, we know what's good but we love what's bad
And it'd be ennui on the mountain anyway
Oh I don't know if it's high or low
But it's round and round and round and round we goCaptcha
Piosenkę Hall & Oates Ennui On The Mountain przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ennui On The Mountain, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ennui On The Mountain. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hall & Oates Ennui On The Mountain w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.