Cream And Bastards Rise


Cream & Bastards Rise

You're doing everything your people said to
I'd hate to be the one to break it to you
It's only sad cause it's true
They misled you, when they bred you

Somebody said some things they had no right to
Some of it stuck, and you were known as someone who
Could simply not follow through if they had to
But you have to, don't you?

You don't have to be a genius, but it helps to (It helps to)
Fools and charlatans they may get wise
But only cream and bastards rise
Yeah you can see it in their eyes

You follow good advices to the letter
You know your friend, he's doing so much better than you
Are ever likely to do, he'll eclipse you
But he will not miss you

You don't have to be a genius, but it helps to (It helps to)
All the also-rans are real nice guys
But only cream and bastards rise

People who could buy and sell you
Sharing a joke that they will never tell you
You think you're dailed in, someone has to win
And you know what that means, well then someone's got to lose
It's probably you, it's probably you

It's not a race, it's not a competition
And if it were, you'd be in no position to
Get them to listen to you
If you had to (Not even if your life depended on it)

You don't have to be a genius, but it helps to (It helps to)
Some are aliens, the rest are spies
But only cream and bastards rise
Yeah you can see it in their eyes

Ah hahahahaha!
Ah hahahahahaha!
Ah hahahahahaha
Ah hahaha!Captcha
Piosenkę Harvey Danger Cream And Bastards Rise przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cream And Bastards Rise, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cream And Bastards Rise. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harvey Danger Cream And Bastards Rise w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.