Mighty to Save


Everyone needs compassion, love that's never failing
Let mercy fall on me
Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior
The hope of nations

Savior, He can move the mountains
My God is mighty to save, he is mighty to save
Forever, Author of Salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave

So take me as you find me, all my fears and failures
Fill my life again
I give my life to follow, everything I believe in
Now I surrender

Savior, He can move the mountains
My God is mighty to save, he is mighty to save
Forever, Author of Salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave

Shine your light and let the whole world see
We're singing
For the glory of the risen king, Jesus
Shine your light and let the whole world see
We're singing
For the glory of the risen kingCaptcha
Piosenkę Hillsong Mighty to Save przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mighty to Save, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mighty to Save. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hillsong Mighty to Save w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.