Tekst piosenki H.I.M. (His Infernal Majesty): Loose You Tonight

Loose You Tonight


Don't run away
I can't live without you
Please stay
And I'll learn to love you right

I was waiting for you
Waiting for all my life
I've been crying for you
Dyin' for you all this time
I was waiting for you
Waiting for all my life
And I ain't gonna loose you tonight
No, I ain't gonna loose you tonight

Don't run away
I never wanted to hurt you
Please stay
And I'll learn to treat you right

I was waiting for you
Waiting for all my life
And I've been crying for you
Dyin' for you all this time
I was waiting for you
Waiting for all my life
And I ain't gonna loose you tonight

I was waiting for you
Waiting for all my life
And I've been crying for you
Dyin' for you all this time
I was waiting for you
Waiting for all my life
And I ain't gonna loose you tonight

I was waiting for you
Waiting for all my life
Oh, I can't live without you
And I've been crying for you
Dyin' for you all this time
I never wanted to hurt you
I was waiting for you
Waiting for all my life
And I ain't gonna loose you tonight

I was waiting for you []Captcha
Piosenkę H.I.M. (His Infernal Majesty) Loose You Tonight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Loose You Tonight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Loose You Tonight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę H.I.M. (His Infernal Majesty) Loose You Tonight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.