Somebody S Heartbreak


I'd love to know just what you're thinkin'
Every little river, run through your mind
You give and you take, you come and you go
You leave me here wondering if I'll ever know
How much you care, or how much you don't
Whatever you need, whatever you want
If you're gonna be somebody's heartbreak,
If you're gonna be somebody's mistake,
If you're gonna be somebody's first time,
Somebody's last time,
Baby be mine
If you're lookin' to be somebody's just friends,
A little laughin', a little lovin', never callin' again,
That's just fine
If you're gonna be somebody's heartbreak,
Be mine
Well I guess that all I'm trying to tell you
Is a minute with you girl, is better than two without
Oooh no, I won't be a fool, but I can't play cool, so, I'm playin' it safe
And breakin' the rules
Yeah, I'm wishin' I had what, girl, what you got,
So if you're comin' my way, please don't stop
If you're gonna be somebody's heartbreak,
If you're gonna be somebody's mistake,
If you're gonna be somebody's first time,
Somebody's last time,
Baby be mine
If you're lookin' to be somebody's just friends,
A little laughin', little lovin', never callin'
Again,
That's just fine
If you're gonna be somebody's heartbreak,
Be mine
Yeah, yeah, yeah
Whoa, be mine
But if you're gonna be somebody's heartbreak,
Somebody's mistake,
Somebody's first time,
Or their last time,
Baby, be mine
Yeah, if you're lookin' to be somebody's just friends,
A little laughin', little lovin', never callin',
Again,
That's just fine
If you're gonna be somebody's heartbreak,
Be mine, yeah
Baby be mine, all mine
YeahCaptcha
Piosenkę Hunter Hayes Somebody S Heartbreak przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Somebody S Heartbreak, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Somebody S Heartbreak. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hunter Hayes Somebody S Heartbreak w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.