Songtekst van Hunter Hayes: Somebody S Heartbreak

Somebody S Heartbreak


I'd love to know just what you're thinkin'
Every little river, run through your mind
You give and you take, you come and you go
You leave me here wondering if I'll ever know
How much you care, or how much you don't
Whatever you need, whatever you want
If you're gonna be somebody's heartbreak,
If you're gonna be somebody's mistake,
If you're gonna be somebody's first time,
Somebody's last time,
Baby be mine
If you're lookin' to be somebody's just friends,
A little laughin', a little lovin', never callin' again,
That's just fine
If you're gonna be somebody's heartbreak,
Be mine
Well I guess that all I'm trying to tell you
Is a minute with you girl, is better than two without
Oooh no, I won't be a fool, but I can't play cool, so, I'm playin' it safe
And breakin' the rules
Yeah, I'm wishin' I had what, girl, what you got,
So if you're comin' my way, please don't stop
If you're gonna be somebody's heartbreak,
If you're gonna be somebody's mistake,
If you're gonna be somebody's first time,
Somebody's last time,
Baby be mine
If you're lookin' to be somebody's just friends,
A little laughin', little lovin', never callin'
Again,
That's just fine
If you're gonna be somebody's heartbreak,
Be mine
Yeah, yeah, yeah
Whoa, be mine
But if you're gonna be somebody's heartbreak,
Somebody's mistake,
Somebody's first time,
Or their last time,
Baby, be mine
Yeah, if you're lookin' to be somebody's just friends,
A little laughin', little lovin', never callin',
Again,
That's just fine
If you're gonna be somebody's heartbreak,
Be mine, yeah
Baby be mine, all mine
YeahCaptcha
Liedje Hunter Hayes Somebody S Heartbreak is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Somebody S Heartbreakmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hunter Hayes Somebody S Heartbreak downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Somebody S Heartbreak in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.