Tekst piosenki I Killed The Prom Queen: Upon A Rivers Sky

Upon A Rivers Sky


Rebellion of a drive prince afraid
To turn to ask for help
Even if you could see through my
Falling apart to die why?
And even if you could see through my eyes

This time I will not be denied I'm seeing
A better tomorrow this time
I will not be denied, cry, die
Today forever I will not be denied of this fate

Blind, we are all blind

The sixth demon he pulls his strings
And he will see (me)

Will acceptance, ever except, ever except me
Confirm your blackness, swallow and smile
You've killed me now, swallow and smileCaptcha
Piosenkę I Killed The Prom Queen Upon A Rivers Sky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Upon A Rivers Sky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Upon A Rivers Sky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę I Killed The Prom Queen Upon A Rivers Sky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.