You The Death Ballad


Psychotic feelings
Sorrow of society

Who made this world?
Destruction of me leads
In deep depressions
You left me help my will
I'm just too young
Why must I go?

Get out of me
I want to change my ways
I want to change my ways
Ways

You
Made me higher
You
Treated me as your son
You
Reality turns to dust
I know reality turns to dust

And now I left my way
In a dessert of ice
Where am I?
Am I a fool?
Or just a child
Now find my way!
I'll go
Goodbye my world
Good byeCaptcha
Piosenkę Incubator You The Death Ballad przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You The Death Ballad, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You The Death Ballad. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Incubator You The Death Ballad w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.