Fight The Force


Gunshot, black man drops with fear in his eyes he lies and he cries,
but they huntdown, break him down, society has made a new force,
but it's not new but old, cause the force thinks of a superior race
they wanted back then, but now these fuckers want to break all the necks
of strangers and those who fled from fears to find peace,
they never have had, we got but the force is tryin to stop,

so they go out and bust heads and freedom, peace and democracy,
so don't close your eyes, take a stand, fight the force and all their lives!

Chorus:
Fight the force, yeah, you gotta fight the force, fight the force!

No matter colour or race, the problem lies behind their own face,
on their minds there's just hate, their fate is life for the human race
so fight any chance for the force to expand and vastly enhance,
their hatred inside against the outside, outside, outside
politicians, you too, out go and reign and find us a clue
to stop the drama we got but the force is not tryin to stop

so don't close your eyes, take a stand fight the force and all their lies

Chorus

So strike back the force, go out and stop their brutality course,
if not, then there's terror, freedom and peace is seen no more
cause they don't just bust heads, but freedom peace and democracy
so don't close your eyes, take a stand fight the force and all their lies

ChorusCaptcha
Piosenkę H Blockx Fight The Force przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fight The Force, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fight The Force. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę H Blockx Fight The Force w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.