Smoking Her Clothes


I steal to feed, I fight to breathe, through hunger not greed
I find these days it's the only way I can survive
WHAT HAVE I DONE WITH MY LIFE ?
IS THIS THE END, WHEN TWO WORLDS COLLIDE ?
Ooh, in this dusty city with all the gods on the hill
Will not one of them help us ?
The temple which they built is an empty shell
The people who I see, scurrying on the streets, oblivious to our needs
I wonder sometimes how so many could be so blind ?
WHAT HAVE I DONE WITH MY LIFE ?
IS THIS THE END, WHEN TWO WORLDS COLLIDE ?
WHAT HAVE I DONE WITH MY LIFE ?
IS THIS THE END, WHEN TWO WORLDS COLLIDE ?
Today I stole the sun from the sky, the color from the heart of a rose
Today I took food from the hand of a starving child
WHAT HAVE I DONE WITH MY LIFE ?
IS THIS THE END, WHEN TWO WORLDS COLLIDE ?
WHAT HAVE I DONE WITH MY LIFE ?
IS THIS THE END, WHEN TWO WORLDS COLLIDE ?
(I guess that makes me a bad man) (3x)Captcha
Piosenkę Inspiral Carpets Smoking Her Clothes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Smoking Her Clothes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Smoking Her Clothes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Inspiral Carpets Smoking Her Clothes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.