Moonshine Lullaby


Behind the hill
There's a busy little still
Where your pappy's workin' in the moonlight

Your lovin' pa
Isn't quite within the law
So he's hidin' there behind the hill

Bye bye, baby
Stop your yawnin'
Don't cry, baby
Day will be dawnin'

And when it does
From the mountain where he was
He'll be comin' with a jug of moonshine

So count your sheep
Mama's singin' you to sleep
With a moonshine lullaby

Dream of pappy
Very happy
With his jug of mountain rye

So count your sheep
Mama's singin' you to sleep
With a moonshine lullabyCaptcha
Piosenkę Irving Berlin Moonshine Lullaby przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Moonshine Lullaby, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Moonshine Lullaby. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Irving Berlin Moonshine Lullaby w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.