Moonshine Song


I grew up in the deep South, and wore dungarees
We lived in a little shack, and ate bacon grease
I slept with my sister, and she slept with my pa
It didn't bother my mother, 'cus we kept him in a jar

I ain't got no moonshine, I ain't got no wife
Oh Lord help me, rebuild my life
Since I was a young boy, travelled far from home
Oh Lord don't let me die on my own

I ended up in prison, down in Tennessee
There were 14 bad dudes, in the cell with me
I felt so dirty, I felt like a pig
Got raped in the showers by Mr Big

Now my life's nearly over, it's been a pain
And my eyes are getting bad, I didn't see that train
Now as I lay dying, I hear coyote hoots
But it's two drunk Indians, and they've stole my bootsCaptcha
Piosenkę GBH Moonshine Song przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Moonshine Song, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Moonshine Song. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę GBH Moonshine Song w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.