I Belong


Ohh
Heaven knows all that glitter isn't gold
to hold u close, to deny the truth
I wish I could
but I cancel if you would
please kiss me now, and I'll belong to you
10,000 miles of road will never change me
i guess were better off this way
Chorus:
i belong
even when we're far from home
yah i belong
i belong, to you
and i belong, even when our youth is gone
yah i belong
i belong, to you
shooting stars in the backseat of your car
just one more night, that I lied to you
ooohhh
sticks and stones will try to smash all that we know
so hold me now
and i`ll belong to you
10, 000 miles of road will never change me
i guess were better off this way
Chorus:
i belong
even when we're far from home
yes i belong
i belong, to you
oohh
i belong, even when our youth is gone
yes i belong
i belong, to you

ooohh
yahnoonooooo
10,000 miles of road will never change me
i guess were better off this way
Chorus:
i belong, even when were far from home
yes i belong
i belong, to you
i belong, even when our youth is gone
yes i belong
i belong, to you
i belong, even when I'm sad and gone
yes, i belong to you
i belong, to you
to you, to you
to you
(fades out)Captcha
Piosenkę Jive Jones I Belong przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Belong, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Belong. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jive Jones I Belong w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.