I Belong


Ohh
Heaven knows all that glitter isn't gold
to hold u close, to deny the truth
I wish I could
but I cancel if you would
please kiss me now, and I'll belong to you
10,000 miles of road will never change me
i guess were better off this way
Chorus:
i belong
even when we're far from home
yah i belong
i belong, to you
and i belong, even when our youth is gone
yah i belong
i belong, to you
shooting stars in the backseat of your car
just one more night, that I lied to you
ooohhh
sticks and stones will try to smash all that we know
so hold me now
and i`ll belong to you
10, 000 miles of road will never change me
i guess were better off this way
Chorus:
i belong
even when we're far from home
yes i belong
i belong, to you
oohh
i belong, even when our youth is gone
yes i belong
i belong, to you

ooohh
yahnoonooooo
10,000 miles of road will never change me
i guess were better off this way
Chorus:
i belong, even when were far from home
yes i belong
i belong, to you
i belong, even when our youth is gone
yes i belong
i belong, to you
i belong, even when I'm sad and gone
yes, i belong to you
i belong, to you
to you, to you
to you
(fades out)Captcha
Liedje Jive Jones I Belong is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Belongmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jive Jones I Belong downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Belong in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.