What's A Guy Gotta Do


What's a guy gotta do to get a girl in this town
Don't wanna be alone when the sun goes down
Just a sweet little somethin to put my arms around
What's a guy gotta do to get a girl in this town

Well ask anybody I'm a pretty good guy
And the looks decent wagon didn't pass me by
There ain't nothin in my past that I'm tryin hard to hide
And I don't understand why I gotta wonder why

What's a guy gotta do to get a girl in this town
Don't wanna be alone when the sun goes down
Just a sweet little somethin to put my arms around
What's a guy gotta do to get a girl in this town

Cruise all around the right parking lots
Little time gets killed alotta bull gets shot
One who'll think I'm kinda cute and laugh at every joke I got
When I get to thinkin maybe she's athinkin maybe not

What's a guy gotta do to get a girl in this town
Don't wanna be alone when the sun goes down
Just a sweet little somethin to put my arms around
What's a guy gotta do to get a girl in this town

Had an old man tell me "Boy if you were smart
You'd hit the produce isle at the Super Walmart"
So I bumped into a pretty girl's shopping cart
But all I did was break her eggs and bruise her artichoke hearts

What's a guy gotta do to get a girl in this town
Don't wanna be alone when the sun goes down
Just a sweet little somethin to put my arms around
What's a guy gotta do to get a girl in this town

What's a guy gotta do to get a girl in this townCaptcha
Piosenkę Joe Nichols What's A Guy Gotta Do przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke What's A Guy Gotta Do, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki What's A Guy Gotta Do. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Joe Nichols What's A Guy Gotta Do w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.