Size Matters (Someday)


Someday she wants a big 'ol house
Sittin' on a big 'ol hill
And a mile long tree lined driveway
For her big 'ol Coupe DeVille
Yeah, someday she wants a big 'ol bank account
With too much to spend
But right now all she wants is a man

[chorus]

With a big 'ol heart
Who can lover her like nobody can
Big 'ol kisses that go on and on
And never end
With a big 'ol smile
He'll fill her world with laughter
Size matters, size matters

Someday she wants a big 'ol ring
With a big 'ol rock that shines
And a big 'ol walk-in closet
With shoes of every kind
Yeah, someday she wants a big 'ol boat
She can lay around getting' a tan
But right now all she wants is a man

[chorus]

With a big 'ol heart
Who can lover her like nobody can
Big 'ol kisses that go on and on
And never end
With a big 'ol smile
He'll fill her world with laughter
Size matters, size matters

[chorus]

With a big 'ol heart
Who can lover her like nobody can
Big 'ol kisses that go on and on
And never end
With a big 'ol smile
He'll fill her world with laughter
Size matters, size matters

Size mattersCaptcha
Piosenkę Joe Nichols Size Matters (Someday) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Size Matters (Someday), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Size Matters (Someday). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Joe Nichols Size Matters (Someday) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.