San Quentin


San Quentin, you've been livin' hell to me
You've hosted me since nineteen sixty three
I've seen 'em come and go and I've seen them die
And long ago I stopped askin' why

San Quentin, I hate every inch of you
You've cut me and have scarred me thru an' thru
And I'll walk out a wiser weaker man;
Mister Congressman why can't you understand

San Quentin, what good do you think you do?
Do you think I'll be different when you're through?
You bent my heart and mind and you may my soul,
And your stone walls turn my blood a little cold

San Quentin, may you rot and burn in hell
May your walls fall and may I live to tell
May all the world forget you ever stood
And may all the world regret you did no good

San Quentin, you've been livin' hell to meCaptcha
Piosenkę Johnny Cash San Quentin przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke San Quentin, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki San Quentin. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Johnny Cash San Quentin w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.