Finale: Give Me My Colored Coat


(Joseph)

I closed my eyes, drew back the curtain
To see for certain what I thought I knew
Far far away, someone was weeping
But the world was sleeping
Any dream will do

(Joseph & Children)

I wore my coat, with golden lining
Bright colors shining, wonderful and new
And in the east, the dawn was breaking
And the world was waking
Any dream will do

(Joseph)

A crash of drums

(Narrator)

A flash of light

(Joseph)

My golden coat flew out of sight

(Joseph & Narrator)

The colors faded into darkness
I was left alone

(Joseph, Narrator & Children)

May I return to the beginning
The light is dimming, and the dream is too
The world and I, we are still waiting
Still hesitating
Any dream will do

(Full Company)

May I return to the beginning
The light is dimming, and the dream is too
The world and I, we are still waiting
Still hesitating
Any dream will do

Give me my colored coat
My amazing colored coat
Give me my colored coat
My amazing colored
CoatCaptcha
Piosenkę Joseph Finale: Give Me My Colored Coat przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Finale: Give Me My Colored Coat, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Finale: Give Me My Colored Coat. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Joseph Finale: Give Me My Colored Coat w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.