Ask the Lonely


(Written by William Stevenson, Ivy Jo Hunter)
Just ask the lonely
When you feel
That you can make it all alone
Remember no one is big enough
To go it all alone
Just ask the lonely
They know the hurting pain
Of losing the love
You can never regain
Just ask the lonely
The young and foolish
Who laugh at love and slowly run away
Confident and sure that fate
Will bring another love their way
But ask the lonely
How vainly a heart can yearn
For losing a love
That will never return
Just ask the lonely
Just ask the lonely
Just ask the lonely
They'll tell you a story of sadness
A story too hard to believe
They'll tell you
The lonliest one is me
Just ask the lonely
Just ask the lonely
Just ask the lonely
Ask me, I'm the lonliest one of allCaptcha
Piosenkę Journey Ask the Lonely przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ask the Lonely, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ask the Lonely. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Journey Ask the Lonely w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.