Whos Crying Now


It's been a mystery, and still they try to see
Why somethin' good can hurt so bad
Caught on a one-way street, the taste of bittersweet
Love will survive somehow some way
One love feeds the fire
One heart burns desire
I wonder, who's cryin' now
Two hearts born to run
Who'll be the lonely one
I wonder, who's crying now
So many stormy nights, so many wrongs or rights
Neither could change their
Headstrong ways
And in a lover's rage, they tore another page
The fightin' is worth the love they save
One love feeds the fire
One heart burns desir
I wonder, who'se cryin' now
Two hearts born to run
Who'll be the lonely one
I wonder
Only so many tears you can cry
'till the heartache is over
And now you can say your love
Will never die

JourneyCaptcha
Piosenkę Journey Whos Crying Now przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Whos Crying Now, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Whos Crying Now. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Journey Whos Crying Now w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.