On Season Too Late


He's in the back of your mind
All of the time
Learn to forget
Love leave forget
And when I sit alone
I think of what you said
Better off just friends
I'm better off just dead
And the hardest thing I do
Is wake up without you
When everything falls apart
The emptiness leaves a markCaptcha
Piosenkę Keepsake On Season Too Late przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke On Season Too Late, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki On Season Too Late. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Keepsake On Season Too Late w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.