Aura


Eyes say more than thousand words
Expose the soul that flows in me
My inner warmth, my inner bleed
My deep anxiety
This sight is where you can read
My illogical personal achemy
Falling in my stream
I can't hide, you can feel what my heart can reveal
Falling in your stream
I grow in from without finding whom
I have to see
Lies sometimes tell what is true
Inside of me, inside of you
Shaping the colour expected to be
Tone ambiguity
This sight is where we play
Our logical way
Falling in my stream
I can't hide, you can feel what my heart can reveal
Falling in your stream
I grow in from without finding whom
I have to see
So you take my beliefs that I burn inside, inside of me
So you listen endless fights, in my eyes they break and blow away
Seeing through you can hear more than just words I say
I can't hide, you can feel what my heart can reveal
Falling in my stream
You grow in from without finding whom
You have to seeCaptcha
Piosenkę Kitaro Aura przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Aura, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Aura. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kitaro Aura w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.