Velvet Days


Velvet Days
You make your little way
Pouring rain Make that face
You make my little day
I laugh till my heart drops
Down deep
You break your little freak
We break don't we break don't we

Blush and knock your knees
That's your girl breathing
I laugh till my heart stops

Hold your shark skin thing
That's your boy breathing
I laugh till my heart stops

Blush and breathe
I laugh till I can't see
Down deep you break your little creep

Listen blush and breathe
That's your soul kissing
I laughCaptcha
Piosenkę Kristin Hersh Velvet Days przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Velvet Days, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Velvet Days. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kristin Hersh Velvet Days w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.