We're Not Alone


Written by leah andreone and rick neigher
You should close your eyes
When I close my eyes
The darkness starts to leave my head
I picture butterflies finding light
Picture all my dreams as answered prayers

I picture men helping women
And women for men
Just for you the world joins hands
And though you opened your eyes
When you realize
Your body's betting on your head to find the strength to stand

Someone went and rained on my parade
Why can't everything just go my way

Goin' crazy crawling out of my skin
Open your arms
I wanna fall in
Without a word you still listen
You understand
Your fingers surround my hand
We're not alone

Mirror mirror on the wall
Who's the scared-est of them all
Never laughed while you cried
Stood still while you ran
Looking down now look up there's hope

Why why why
I'm wondering why
All my answers turned into whys
But no one answers me
Why you why me
Who pulls the strings 'round here that make us happy

Someone went and rained on my parade
Why can't everything just go my way

Goin' crazy crawling out of my skin
Open your arms
I wanna fall in
Without a word you still listen
You understand

Goin' crazy crawling out of my skin
Open your arms
I wanna fall in
Without a word you still listen
You understand
Your fingers surround my hand
We're not aloneCaptcha
Piosenkę Leah Andreone We're Not Alone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We're Not Alone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We're Not Alone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leah Andreone We're Not Alone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.