Broken Wing


Today I watched a robin
In our front yard
I thought by now that they should all be gone
With winter 'round the corner
Snow on its way
Surely something must be wrong
Then in that old oak tree I finally saw her
Where she sat gazing down upon her mate
And the song that she was singing
Seemed to say "I'll be right here"
"I'd like to go, but your love's made me stay"
He's got a broken wing
And that's why he can't fly
She just can't leave him there
So she stays by his side
They're just like you and me
Oh you should've heard her sing
They won't give up
It's just a broken wing
I wish we all could learn
What they seem to have found
To love our families
When trouble comes around
I'll bet that God saw fit
To show them unto me
Him on the ground
Her in that treeCaptcha
Piosenkę Leann Rimes Broken Wing przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Broken Wing, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Broken Wing. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leann Rimes Broken Wing w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.