Crazy


CrazyI'm crazy for feelin' so lonely
I'm crazycrazy for feelin' so blue
I knew you'd love me as long as you wanted
And then someday, you'd leave me for somebody new
Worrywhy do I let myself worry?
Wonderin'what in the world did I do?
I'm crazyfor thinkin' that my love could hold you
I'm crazy for tryin', and crazy for cryin'
And I'm crazy for lovin' you
I'm crazyfor thinkin' that my love could hold you
I'm crazy for tryin', and crazy for cryin'
And I'm crazy for lovin' youCaptcha
Piosenkę Leann Rimes Crazy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Crazy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Crazy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leann Rimes Crazy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.