I Fall To Pieces


I fall to pieces
Each time I see you again
I fall to pieces
How can I be just your friend?

You want me to act like we've never kissed
You want me to forget
Pretend we've never met
And I've tried and I've tried but I haven't yet
You walk by and I fall to pieces

I fall to pieces
Each time someone speaks your name
I fall to pieces
Time only acts to the flame

You tell me to find someone else to love
Someone whol'll love me to
The way you used to do
But each time I go out with someone new
You walk by and I fall to pieces

You walk by and I fall to piecesCaptcha
Piosenkę Leann Rimes I Fall To Pieces przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Fall To Pieces, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Fall To Pieces. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leann Rimes I Fall To Pieces w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.