Explain It To Me


Head underwater
Keeps getting harder
Give 'em your medicine
Fame injection

Tell him to jump higher
Tell him to run farther
Make him measure up
Decades longer than you

Piece it together
It's like weather
Watch him travel
Kiss the gravel

Tell him to jump higher
Tell him to run farther
Make him measure up
Ten times longer than you ever should
You never could explain them to me
Explain them to meCaptcha
Piosenkę Liz Phair Explain It To Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Explain It To Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Explain It To Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Liz Phair Explain It To Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.