Extraordinary


You think that I go home at night
Take off my clothes, turn out the lights
But I burn letters that I write
To you, to make you love me

Yeah, I drive naked through the park
And run the stop sign in the dark
Stand in the street, yell out my heart
To make, to make you love me

I am extraordinary, if you'd ever get to know me
I am extraordinary, I am just your ordinary
Average every day sane psycho
Supergoddess
Average every day sane psycho

You may not believe in me
But I believe in you
So I still take the trash out
Does that make me too normal for you?

So dig a little deeper, cause
You still don't get it yet
See me lickin' my lips, need a primitive fix
And I'll make, I'll make you love me

I am extraordinary, if you'd ever get to know me
I am extraordinary, I am just your ordinary
Average every day sane psycho
Supergoddess
Average every day sane psycho
Supergoddess

See me jump through hoops for you
You stand there watching me performing
What exactly do you do?
Have you ever thought it's you that's boring?
Who the hell are you?

I am extraordinary, if you'd ever get to know me
I am extraordinary, I am just your ordinary
Average every day sane psycho
Supergoddess
Average every day sane psycho

Average every day sane psycho
Supergoddess
Average every day sane psycho

Average every day sane psycho
Supergoddess
Average every day sane psycho

Average every day sane psychoCaptcha
Piosenkę Liz Phair Extraordinary przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Extraordinary, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Extraordinary. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Liz Phair Extraordinary w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.