Explain It To Me


Head underwater
Keeps getting harder
Give 'em your medicine
Fame injection

Tell him to jump higher
Tell him to run farther
Make him measure up
Decades longer than you

Piece it together
It's like weather
Watch him travel
Kiss the gravel

Tell him to jump higher
Tell him to run farther
Make him measure up
Ten times longer than you ever should
You never could explain them to me
Explain them to meCaptcha
Liedje Liz Phair Explain It To Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Explain It To Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liz Phair Explain It To Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Explain It To Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.