I Still Belong To You


I thought of leaving you a note but every time I start
There's knowing blue enough to write this feeling in my heart
Sometimes I packed to run away but where would I run to
My heart would keep reminding me I still belong to you
Many times I've had the urge to pack my things and leave
But this feeling comes and goes so I'll never do
If I love you enough to stand the things you've put tme through
No matter what you'd do to me I still belong to you
I'm hurt inside but what's his pride it won't keep me warm at night
It has no arms to take me in and hold me like you do
What a little bit of love you give is all I'm clinging to
It takes your love to make me live I still belong to you
It takes your love to make me live I still belong to youCaptcha
Piosenkę Lynn Anderson I Still Belong To You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Still Belong To You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Still Belong To You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lynn Anderson I Still Belong To You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.