Take Me Home


In here the lights are dim but all around
My eyes see things they wish that they never even found
Your party's gettin' rough and this party's seen enough
To know that I had best be homeward bound
Take me home please take me home I'm not your kind of girl
Take me home please take me home I don't belong here in your world

It hits my mind like water in the face
The kind of girl you thought I was ti bring me to this place
I guess I'm just naive but somehow I believe
There's more to life than living in disgrace
Take me home
I don't belong here in your worldCaptcha
Piosenkę Lynn Anderson Take Me Home przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Take Me Home, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Take Me Home. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lynn Anderson Take Me Home w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.