Hold On


[Chorus:]

Hold on to your faith
No matter what you been through
I know he'll make a way
If you just hang on
Just a little longer
Come on hold, hold, hold on
To your faith

I know that you have asked yourself
Will things ever change
And just the other day I asked the
Same thing
And the answer is plain
For you and me to see
That all we gotta do is hold on

[Chorus]

Sometimes, sometimes I know you
Just feel like running from
All of the problems
They keep coming but I know
You won't break under pressure `cause
You know that God is with ya
If you feel me let me hear ya hold on

[Chorus]

Keep on, keep on don't ever stop
It may get hard don't give up now
You've come too far to turn around
You're gonna make it some way
Somehow just

[Chorus]Captcha
Piosenkę Mary Mary Hold On przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hold On, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hold On. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mary Mary Hold On w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.