So Close


There's something in your yesterday
That's keeping you away from him
Making you believe what you've done
He won't forgive
Telling you that you're just too far
From him
But there is something he wants you
To know?

That there's no road that you can travel
To a place that's too far

[Chorus:]

He's so close he can hear you breathing
He's so near he can wipe your tears
Mend your heart, he knows it's
Been broken
He's standing with his arms wide open
For so long he's been waiting,
Everyday anticipating
For you to realize that he's so close to you

Everybody knows sometimes we all
Make mistakes
And when you try do what's right,
Wrong gets in the way
You feel you're just a failure and you
Can't forgive yourself
But God can make it better if you only
Ask for help

There's no road that you can travel
To a place that's too far

[Chorus]

There's no road that you can travel
To a place that's too far

[Chorus]Captcha
Piosenkę Mary Mary So Close przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke So Close, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki So Close. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mary Mary So Close w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.