On The Floor


We'll, I can't stand you lying here on the floor
But then again, I've asked you to move before,
and you haven't

I tried to get out of my apt door,
and you were blocking the way,
passed out from the night before

I had to carry my suitcase over you,
as you lay in your manger there,
passed out in a pool of drool and despair

I said, I can't stand you lying here on the floor,
but then again, I've asked you to move before
and you haven't

When I came home, you were talking about the sun
- how it 'circles' in a dance of its own,
and talking to it on the phone

About how the moon is a 'drop of earth'
covered in thousands of lakes
We both swim in them, escaping our darkness and hate
Looking for love, searching for it,
we go looking for love, searching for it, above
music: our loveCaptcha
Piosenkę Mary Timony On The Floor przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke On The Floor, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki On The Floor. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mary Timony On The Floor w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.